Cập nhật tiến độ dự án Urban Green tháng 11/2022

? CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN URBAN GREEN ?

Tính đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2022, dự án Urban Green đang được khẩn trương thi công tại cả 2 tòa tháp The Aster và The Bliss, với tiến độ cụ thể như sau:

?️ Tháp The Aster:
– Hoàn thiện thi công ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông móng, dầm, đáy bể nước của Zone 2 (Bể sinh hoạt) và Zone 3 (Bể xử lý nước thải).

?️ Tháp The Bliss:
– Hoàn thiện thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông móng PIT của Zone 2 và Zone 5; ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông ram dốc của Zone 7.

– Hoàn thiện thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông móng, dầm tầng hầm; cốt thép sàn tầng hầm và cột vách B1 – T1 của Zone 8.

? CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN URBAN GREEN ?

Tính đến thời điểm cuối tháng 10 năm 2022, dự án Urban Green đang được khẩn trương thi công tại cả 2 tòa tháp The Aster và The Bliss, với tiến độ cụ thể như sau:

?️ Tháp The Aster:
– Hoàn thiện thi công ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông móng, dầm, đáy bể nước của Zone 2 (Bể sinh hoạt) và Zone 3 (Bể xử lý nước thải).

?️ Tháp The Bliss:
– Hoàn thiện thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông móng PIT của Zone 2 và Zone 5; ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông ram dốc của Zone 7.

– Hoàn thiện thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông móng, dầm tầng hầm; cốt thép sàn tầng hầm và cột vách B1 – T1 của Zone 8.
________________________

? URBAN GREEN PROJECT CONSTRUCTION UPDATE ?

As of the end of October 2022, Urban Green project is under construction at both The Aster and The Bliss towers, with the specific progress as follows:

?️ The Aster:
– Completion of formwork, reinforcement foundation construction, foundation concrete pouring for Zone 2 domestic water tank and Zone 3 wastewater treatment tank.

?️ The Bliss:
– Completion of pouring concrete for Zone 2 PIT foundation; reinforcement, formwork PIT foundation fabrication of Zone 2 and Zone 5

– Completion of slope formwork and reinforcement fabrication; slope concrete pouring for Zone 7

– Completion of basement pile cap & beam reinforcement, formwork fabrication; basement pile cap & beam concrete pouring; basement slab reinforcement fabrication; column B1-T1 reinforcement fabrication
________________________

Copyright © 2022 Kusto Home Vietnam. All Rights Reserved.

https://www.apartmentforrent.com.vn/property/urban-green-developed-by-kusto-home/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.